Prizë me dy USB

Prizë me dy usb për mbushjen e smartphone/celular

8,00 €

  • 0,3 kg
  • NË DISPOZICION
  • TRASPORTI NË 30-40 DIT1

Mbajtëse telefoni për në mur

5,00 €

  • 0,3 kg
  • NË DISPOZICION
  • TRASPORTI NË 30-40 DIT1

JEMI EDHE NË

 BUYFAST7 | RADOVAN CONIC NR 106 | TETOVË (MK)


E-MAIL:

email: buyfast0@gmail.com